Kurikulum Pendidikan

Dalam hal kurikulum pendidikan (madrasah diniyah), Ponpes Inayatullah mempunyai 5 tingkat kelas, yaitu kelas Ibtida’, Jurumiyah, ‘Imrithi, Alfiyah 1 dan Alfiyah 2.  Dalam satu tahun ajaran terdapat dua kali ujian, yaitu ujian semester ganjil dan ujian semester genap (ujian kenaikan kelas). Ujian tersebut meliputi ujian qiroatul kitab, ujian hafalan dan ujian tulis. Setelah selesai ujian, santri akan diberikan rapor yang berisi nilai dari setiap mata pelajaran pondok yang diajarkan dan hasil dari ujian qiroatul kitab dan hafalan. Berikut adalah tingkatan kelas dan daftar kitab yang diajarkan dalam kurikulum pendidikan Pondok Pesantren Inayatullah

No Mata Pelajaran Kitab Pengajar
Kelas Ibtida’ 
1 Tauhid Qotrul Ghoits Ust. Lathif
2 Fiqih Safinatun Najah Ust. Afina
3 Nahwu Syabrowi Syafii Ust. Habib
4 Sorof Amtsilatut Tasrifiyyah Ust. Imron
5 Akhlaq Taisirul Kholaq Ust. Lathif
6 Tajwid Fathul Manan Ust. Fikri
Kelas Jurumiyyah
1 Tauhid Fathul Majid Ust. Taher
2 Fiqih Taqrib Ust. Fikri
3 Nahwu Jurumiyyah Ust. Tafrichan
4 Sorof Kailani Ust. Ikfi
5 Akhlak Ta’lim Muta’alim Ust. Arifur
Kelas ‘Imrithi
1 Tauhid Kifayatul ‘Awam Ust. Miftah
2 Fiqih Taqrib 2 Ust. Ismail
3 Nahwu Fathu Rabbil bariyyah Ust. Ikfi
4 Akhlaq Nashoihul ‘Ibad Ust. Faiz
5 Sorof Maqsud Ust. Hakim
Kelas Alfiyah 1
1 Tasawuf Nashoihud Diniyah Ust. Miftah
2 Nahwu Ibnu ‘Aqil Ust. Miftah
3 Fiqih Fathul Qorib K. Saiful Anam
4 Akhlak Nashoihul ‘Ibad Ust. Ismail
5 Ushul Fiqih Faroidul Bahiyyah K. Chamdani Yusuf
Kelas Alfiyah 2
1 Tasawuf Nashoihud Diniyah K. Saiful Anam
2 Nahwu Ibnu ‘Aqil Ust. Miftah
3 Fiqih Fathul Mu’in K. Chamdani Yusuf
4 Akhlak Nashoihul ‘Ibad K. Zumroni